LOGO

Het Kennis Instituut

Ir. Menno van der Hurk en Elleke E. Kremer

- Home - Behandeling - Informatie - Contact
- Censuur
- Censuur in Nederland
- De Bijen verdwijnen
- Internet 2
- David Icke
- Update

Internetcensuur: de stand van zaken

Den Haag, okt 2007

Nederland is in een oorlog verwikkeld. Ik heb het niet over het  feit dat onze Special Forces operaties in Afghanistan en Irak  uitoefenen. Ik heb het onder andere over het feit dat Nederlandse  soldaten niet meer alles op hun weblog mogen vertellen van de minister.  De Amerikaanse en Engelse legerleiding, waar ook de Nederlandse jongens  onder ressorteren, hebben laten weten dat soldaten zelfs helemaal niet  meer op Myspace, YouTube en vergelijkbare sites mogen komen. De  officiele reden is dat dit te veel bandbreedte kost. Er woedt een  informatie-oorlog, een oorlog waarbij u dagelijks halve waarheden ziet  op TV en in kranten. Een oorlog waarbij uw mening wordt gevormd en u  wordt gekneed om op een bepaalde manier te denken. Het Internet biedt  uitkomst: met onafhankelijke media en sites als Infowars.com kunt u  beter geinformeerd zijn dan ooit tevoren.
 

Infowars.com wordt beheerd door Alex Jones, een journalist van de  oude garde. De Texaan verzamelt grote hoeveelheden informatie uit alle  bronnen die ter beschikking staan: niet alleen BBC, Reuters en AP maar  ook Al Jazeera of Der Spiegel. Daarnaast interviewt hij experts in zijn  dagelijkse radioprogramma. Wanneer hebt u voor het laatst een professor, constructie- expert of een geleerde op het journaal gezien? Wanneer het gaat om kleine onderwerpen zijn ze meestal wel van de partij, maar bij  het wereldnieuws wordt vrijwel nooit een expert geraadpleegd. Meestal  krijgen we analyses te zien van media-analisten, buitenlandverslaggevers en andere NOS-personeelsleden die slechts herhalen wat de ministers als officieel verhaal naar buiten brengen. Alex Jones interviewt geleerden  van universiteiten, ooggetuigen en experts juist na rampen als 11  september of de meer recente Virginia Tech- tragedie. Door verslaggeving van mensen als Alex Jones krijgt de lezer een totaal ander beeld van  het nieuws. Na een paar maanden te zijn geinformeerd door deze vorm van  ouderwets journalisme wordt duidelijk dat er een heel scala aan  onderwerpen consequent in onze media wordt genegeerd en zelfs actief  gecensureerd. Op 11 september gonsde het op TV van berichten over  explosies, de gebouwen kwamen op een manier naar beneden die veel mensen deed denken aan een zogenaamde "controlled demolition": het  gecontroleerd neerhalen van gebouwen met explosieven. Maar hebt u ooit  een expert op TV gezien om hierover te praten? Of een piloot om te  praten over hoe de vliegtuigen uberhaupt zijn gevlogen? Of een professor natuurkunde om dan tenminste uit te leggen hoe de gebouwen in elkaar  zijn gezakt? Iedereen kan inzien dat 19 amateurs met stanley-mesjes geen honderden mensen kunnen gijzelen terwijl ze acrobatische stunts met  enorme vliegtuigen uithalen. Het feit dat de torens een uur na inslag  exploderen en dat 's avonds gebouw nummer zeven nog even implodeert in  zijn eigen voetstuk is niet eens te verklaren met het officiele verhaal. Veel bekende Amerikanen als Charlie Sheen, Bruce Willis en Rosie 'O  Donnel komen nu naar buiten met hun twijfels over de officiele verhalen. Veel verder dan een spottend artikel in de achterklaprubriek van uw  krant komen deze berichten in Nederland meestal niet. Amerikaanse  wetenschappers durven nu ook naar buiten te komen en verenigen zich in  organisaties als "Scolars for 9/11 Truth" en "Architects and Engineers  for 9/11 Truth". Het officiele verhaal van 11 september is door de  experts in deze organisaties volledig onderuit gehaald en het feit dat  dit onze media niet haalt zegt alleen maar iets over die media.

 

Dankzij het Internet kunt u de tekenen van censuur zelf onderzoeken met behulp van alternatieve media en zoekmachines. Accoona.com is de  nieuwe Europese zoekmachine. De index van Accoona is nog lang niet zo  groot als die van Google. Als je in Google zoekt op "Microsoft" krijg je 430 miljoen resultaten, op Accoona zijn dat er 56 miljoen. Hieruit  kunnen we concluderen dat de index van Google ongeveer zeven keer groter is dan die van Accoona. Wanneer je zoekt op "Alex Jones" in Accoona  krijg je 11 miljoen resultaten. Je zou in Google dus ongeveer 77 miljoen resultaten verwachten. "Alex Jones" levert in Google echter een magere 1 miljoen resultaten op. Moeten we nu concluderen dat de overige 76  miljoen resultaten weg zijn gecensureerd? Alex Jones maakt ook  documentaires waarin hij zijn stapels bewijsmateriaal de revue laat  passeren. Hij claimt dat zijn films als Terrorstorm, Martial Law en  Police State regelmatig worden verwijderd van Google Video en dat het  aantal vertoningen regelmatig wordt gereset om ervoor te zorgen dat de  films niet in de top10 verschijnen. Om dit te testen heb ik een poging  ondernomen om de documentaire Martial Law van Alex Jones zelf eens te  uploaden naar Google Video. Na een paar uur verwerking verscheen de film tot mijn grote verbazing in de map "afgekeurd" met als reden dat de  film niet voldoet aan de beleidsrichtlijnen van Google. Dit is geen  copyrightkwestie aangezien Alex Jones iedereen oproept om zijn films te  kopieren en te verspreiden. Een zoektocht door Google Video laat zien  dat de films van Alex Jones wel te vinden zijn. Uiteraard heb ik Google  gebeld voor een verklaring. Totale ontkenning was het gevolg: er is geen censuur op Google. Het feit dat mijn Alex Jones documentaire is  afgekeurd is onverklaarbaar. Men wijst mij op de Google Video Top 100,  waar sporadisch een documentaire door de mazen van de censuur heen  glipt. Volgens Google is het feit dat er af en toe documentaires over  onderwerpen als 11 september in de top100 staan het definitieve bewijs  dat er niet wordt gecensureerd.

 

De censuur is niet alleen beperkt tot Internet, ook veel kranten  geven een scheef beeld van het nieuws. In Nederland worden alle kranten  van naam in rap tempo opgekocht door grote uitgevers die ook op hun  beurt weer worden overgenomen. Veel experts waarschuwen op TV en in  columns voor de teloorgang van onderzoekende journalistiek. Door de  merkbare teruggang van de nieuwswaarde van kranten gaan mensen opzoek  naar alternatieve bronnen van informatie. De oplages van vrijwel alle  kranten lopen schrikbarend terug en het aantal internetaansluitingen  neemt toe. Het is zelfs zo erg dat uitgevers hun kranten nu maar gratis  uitdelen, maar ook die gratis kranten zijn meestal niet veel meer dan  een verzameling AP- en Reutersberichten zonder een spoortje onderzoekend journalisme. Zoals u wellicht weet worden er op dit moment in Amerika  presidentiele debatten gehouden voor de verkiezingen van 2008.
 


Ron Paul is een nieuwe Republikeinse presidentskandidaat die staat voor  het afslanken van de overheden en het terugbrengen van de staatsschuld.  In de laatste CSPAN poll kreeg hij maar liefst 70% van de stemmen. Hij  is de enige kandidaat die spreekt over het terugtrekken van de troepen  uit Irak en het terugdraaien van de "code oranje" en alle privacy  schendingen die daarmee zijn gemoeid. Dit valt zo goed in de smaak bij  de kijkers dat van de tien kandidaten in het debat hij er met het  ongelofelijke percentage van 70% van de stemmen vandoor gaat. Je zou Ron Paul kunnen zien als de nieuwe Pim Fortuyn van Amerika. Waarom heeft  niemand in Nederland van Ron Paul gehoord? Simpelweg omdat er een  schrikbarende censuur heerst: op Myspace worden alle commentaren met  "Ron Paul" in het onderwerp automatisch verwijderd. Activisten hebben  hier screen recordings van gemaakt die als bewijsmateriaal op YouTube  zijn gezet. Op Digg.com worden alle nieuwsartikelen die positief over  Ron Paul schrijven niet op de Front Page opgenomen, ook al hebben ze  vaak vele honderden of zelfs duizenden Diggs in luttele uren ontvangen.  Moderators van Digg hebben zelfs openlijk toegegeven dat alle artikelen  die linken naar onafhankelijke media als PrisonPlanet.com en  Infowars.com worden verwijderd. Wanneer u in de Nederlandse versie van  Google News, waar 400 nieuwsbronnen in zijn opgenomen, op zoek gaat naar "Ron Paul" krijgt u 5 resultaten. Er is slechts één artikel in het AD  waarin Ron Paul zijdelings genoemd wordt. De overige resultaten komen  van de alternatieve media: HetVrijeVolk.com en Sargasso.nl. Volgens de  meeste kranten gaan de Amerikaanse debatten vooral over Rudy Giuliani.  De nieuwe gratis krant DAG had zelfs een twee pagina's tellend artikel  met als kop: "Wie is Rudy Giuliani?". Dat hij de zoon is van een  maffiabaas wordt niet eens genoemd. Hoe kan het gebeuren dat Ron Paul,  een presidentskandidaat die zo mateloos populair is, geen enkele grote  krant in Nederland haalt?

 

Gelukkig is er ook goed nieuws, binnenkort komen de makers van  ThePiratebay.com met een niet gecensureerde kloon van YouTube genaamd  TheVideoBay.org. Onlangs is zelfs een speciaal op alternatieve  documentaires gerichte YouTube-kloon geopend, genaamd Disclose.tv. Alex  Jones is ook echt niet de enige journalist met zijn eigen onafhankelijke mediabureau. Andere bekende namen zijn Aaron Russo, Jack Blood en David Icke. Met al dit geweld op internet moeten de reguliere media wel tot  inkeer komen en onlangs is er bijvoorbeeld voor het eerst aandacht  besteed aan de uiterst geheime Bilderbergconferentie. Dit is een  samenkomen van de 130 meest invloedrijke personen ter wereld, zoals de  CEO's van Shell, Philips en Coca Cola, wereldleiders en elite. Tony  Blair, Angela Merkel en Bill Clinton verschenen allemaal voor hun  verkiezingen tot president op een Bilderberg conferentie. Onlangs  besteedde het programma Netwerk aandacht aan de conferentie. In de  uitzending verklaarde oud-minister Brinkhorst in het verleden op een  Bilderbergconferentie te zijn geweest. Brinkhorst zei letterlijk dat men hem op zijn mooie blauwe ogen moet geloven wanneer hij zegt dat er  "geen besluitvorming plaatsvindt" op de conferentie. Het lijkt me vreemd dat de grootste beslissers ter wereld in het geheim bijeen komen om  besluiteloos te zijn. Een van de doelstellingen van de Bilderberggroep  zou het realiseren van een nieuwe wereldorde zijn, aldus Netwerk. Op de  vraag of we nu bang moeten zijn dat we straks ineens leven in nieuwe  superstaat zei Brinkhorst: "Gaat u maar rustig slapen, de regering waakt over u." De exacte zin waarmee Minister Colijn het Nederlandse volk  toesprak de dag voor het binnenvallen van de Duitse troepen in 1939.  Pittige vragen dus op de Nederlandse televisie. Ook RTL Boulevard  besteedde laatst aandacht aan de conferentie. Het centrale onderwerp  daarbij was de verbazing dat tussen de belangrijke beslissers ook  Koningin Beatrix (en voor haar Prins Bernard) ieder jaar aanwezig is op  de conferentie. Andere bekende Nederlanders die zijn gespot op de  geheime conferenties, zijn: Maxime Verhagen, Bert Koenders, Frits  Bolkestein, Nelie Kroes, Jaap de Hoop Scheffer, Wim Duisenberg en Victor Halberstadt. Een volledige lijst vindt u op Wikipedia en Infowars.com.

 

Mensen worden vaak gerustgesteld door de media op het moment dat er iets gebeurt. Wanneer bijvoorbeeld het zoveelste onderzoek wordt  gepresenteerd waaruit blijkt dat de zoetstof Aspartaam giftig is,  verschijnen er snel geruststellende artikelen. Dit is logisch gezien het enorme aantal Light-producten waarin deze stof is verwerkt. Dergelijke  geruststellende artikelen vermelden zelden de historie: Aspartaam is in  1965 ontdekt door James Schlatter. Door een foutje in het lab kreeg de  onderzoeker Aspartaam in de mond en ontdekte dat het ontzettend zoet  was. Vanaf 1966 staat Aspartaam bij het Amerikaanse ministerie van  Defensie bekend als neurotoxisch gif en wordt de werking van de stof op  de hersenen bestudeerd. In 1976 kwam Donald Rumsfeld met een Task Force  van advocaten en politici binnen bij het bedrijf Nutrasweet. Deze Task  Force heeft verschillende onderzoeken in het leven geroepen waaruit  bleek dat Aspartaam ongevaarlijk is. In 1981 werd Aspartaam initieel  goedgekeurd door de Food and Drug Administration. In 1983, na nog meer  gelobby, werd het ook toegestaan om Aspartaam in de hogere doseringen,  nodig voor frisdranken, te gebruiken. Er zijn inmiddels verschillende  zaken aan het licht gekomen van ambtenaren die vele duizenden dollars  hebben ontvangen van de Task Force van Rumsfeld. Als u deze geschiedenis kent, gaat u wellicht twijfelen aan het feit dat Aspartaam ongevaarlijk is. Mijn conclusie is dat niet alleen Aspartaam (E951), maar veel meer  door de EG goedgekeurde hulpstoffen gevaarlijk zouden kunnen zijn.  Onlangs zijn er ook verschillende artikelen verschenen over de mogelijke schadelijkheid van NatriumBenzeen (E211). Ook op dit gebied biedt  Internet een belangrijke bron van informatie, maar ook op dit onderwerp  is er censuur. Onlangs was ik op een klein PHP forum met wat mensen aan  het praten over gevaarlijke hulpstoffen toen tot mijn grote verbazing  het hele onderwerp ineens was verdwenen. De moderator op het forum wist  nergens van, wat mij doet vermoeden dat iemand heeft ingebroken op het  forum om de posts te verwijderen. Dit is niet zo heel ingewikkeld  aangezien het gebruikte PHP script vrij oud is en er verschillende  beveiligingsproblemen in zijn gevonden. Tot mijn nog grotere verbazing  zag ik dat op Digg.com nieuwsberichten met belangrijke  voedingsinformatie van de Front Page worden verwijderd. Een artikel met  de "Top 10 nutritional myths" met veel bruikbare informatie, verdween  als sneeuw voor de zon nadat het met honderden Diggs op de Front Page  was verschenen.

 

Mijn conclusie is dat er op veel sites een strenge censuur heerst.  Niet alleen artikelen over 11 september en alternatieve  presidentskandidaten worden geweerd, ook artikelen die de  voedingsmiddelenindustrie in gevaar zouden kunnen brengen verdwijnen.  Ondanks alle censuur is het zeker niet onmogelijk om goede nieuwsbronnen te vinden op Internet. In de Kiosk heeft u een groter probleem  aangezien uw computerblad met één artikel meer nieuwswaarde blijkt te  hebben dan de meeste kranten de afgelopen weken. Wanneer u via de  alternatieve media op Internet een tijdje van de waarheid heeft geproefd weet u weer hoe het smaakt. Daarna wordt het makkelijk om de leugens  van de waarheden te onderscheiden en wordt u de schrik van iedere  overheid: een goed geïnformeerde burger.

 

Bronnen:

Voor meer nieuws kunt u op Internet de volgende documentaires  bekijken: "Terrorstorm" van Alex Jones, "Amerika Freedom to Fascism" van Aaron Russo en de prijswinnende documentaire "American Blackout", over  de Amerikaanse verkiezingsfraude. Op het moment van schrijven zijn deze  films zowel via Google Video als P2P netwerken als Usenet te downloaden. De hoge kwaliteit DVD versies zijn ook te koop op Amazon.com.

[Home] [Behandeling] [Informatie] [Contact]

 

INFOWARS
RONPAUL