LOGO

Het Kennis Instituut

Ir. Menno van der Hurk en Elleke E. Kremer

- Home - Behandeling - Informatie - Contact
- Censuur
- Censuur in Nederland
- De Bijen verdwijnen
- Internet 2
- David Icke
- Update

Internetcensuur in Nederland

Den Haag, jan 2008

Ook in Nederland wordt het nodige achtergehouden
Naar aanleiding van het artikel over internetcensuur in het oktobernummer is op het PC-Active-forum een levendige discussie ontstaan. Op verzoek wil ik nu wat meer ingaan op de Nederlandse situatie, want er zijn belangrijke onderwerpen waar onze media totaal geen aandacht aan besteden. U mag zelf beoordelen of uw media u op een objectieve manier van deze zaken op de hoogte hebben gesteld.


In het artikel over internetcensuur dat in het oktobernummer (PC-Active 207) verscheen, belichtte ik een aantal internationale onderwerpen. Deze maand kijk ik naar de Nederlandse situatie. Een opvallend voorbeeld van het moment is de donderende mediastilte rondom ‘Codex Alimentarius’. Dit is een in 2005 getekende Europees geldende voedselwet die het gebruik van voedingsstoffen aan banden legt. De wet treedt uiterlijk begin 2010 in werking.

De Codex is een zogenoemde Napoleontische wet. Dit houdt in dat alleen de zaken die in de wet zijn opgenomen nog zijn toegestaan. Alles wat niet op de lijst staat, is automatisch verboden. Alles in ons voedsel zal worden gereguleerd en gecontroleerd met de lijst.

Veel alternatieve geneesmiddelen mogen niet als medicijn worden verkocht omdat er geen medische claims kunnen worden gemaakt. Om medische claims te maken, moeten peperdure onderzoeken en procedures worden doorlopen. Daarom worden deze medicijnen nu als voedingssupplement verkocht en vallen ze straks dus onder de Codex. Daarnaast stelt de Codex dat een aantal voorheen verboden giftige stoffen zoals hexachloorbenzeen weer toegestaan zijn in onze voeding. Op alternatieve nieuwssites wordt de Codex aan de kaak gesteld. In een reactie op die berichtgeving zegt Mirjam Kamphorst van het CDA: “Op het moment dat de Europese richtlijn de vrije verstrekking van vitamines in Nederland inperkt, dan kunnen en mogen we daar als nationale overheid niet van afwijken.”

Op de herintroductie van voorheen verboden giftige stoffen wordt niet ingegaan. De SP blijkt minder goed op de hoogte en stelt: ‘Natuurlijke geneeswijzen worden niet verboden, want medicijnen e.d. vallen niet onder de Codex (alleen voedsel) en voedsel mag niet verplicht worden ‘bestraald’, wat volgens mij een prima maatregel is.’  De Codex staat kennelijk ook toe dat ons voedsel wordt bestraald, pogingen om dat verplicht te stellen zijn echter mislukt.

Toegestaan?

De Nederlandse grondwet stelt dat het verboden is om te censureren. Dat premier Balkenende hier niet helemaal van op de hoogte is, blijkt uit een notie over de restricties die hij kabinetsleden oplegt: ‘Teksten op de weblogs van ministers en staatssecretarissen mogen alleen nog gaan over hun eigen beleidsterrein en ze moeten in lijn zijn met het kabinetsbeleid.’ Ook Minister Hirsch Ballin heeft de grondwet niet goed gelezen en wil het internet gaan censureren met een geheime lijst van verboden websites. UPC en KPN werken alvast vrijwillig mee. Minister Hirsch Ballin heeft dit niet zelf verzonnen, het voorstel komt uit Europa. Het begint met het verbieden van kinderporno, het volgende punt op de agenda is ook al bekend: sites die aanzetten tot terreur. Wat is het volgende punt op de agenda? Extreemrechtse websites? De lijst wordt samengesteld door het KLPD en er vindt geen onafhankelijke controle op de lijst plaats. Vrijsprekende sites zouden per ongeluk op de lijst terecht kunnen komen. Wie denkt dat zulke fouten niet zullen worden gemaakt, heeft het mis want dit gebeurt reeds in de huidige filterindustrie. Veel commerciŽle filters die nu op de markt zijn om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat uw kinderen geen porno kunnen downloaden, blokkeren ook sites van bepaalde belangrijke alternatieve nieuwsbronnen. Dit komt omdat de Amerikaanse overheid een standaardlijst beschikbaar stelt waar deze ‘fouten’ in zitten. NRC speelde hier alvast op in door te verklaren dat de belangrijkste alternatieve nieuwssites in Nederland als hetvrijevolk.com, uitkijk.net en vrijspreker.nl extreemrechts zijn. Het artikel ‘De opkomst en ondergang van extreemrechtse sites’ was voorpaginanieuws. De lijst met ‘extreemrechtse’ websites is inmiddels van de NRC-website verwijderd zonder een rectificatie in de krant.

NuJIJ.nl (een Nederlandstalige Digg.com-kloon) verwijdert alle artikelen die schrijven over de ondergang van het referendum of de geschiedenisvervalsing in de notulen van de Tweede Kamer. Voor wie het heeft gemist: Minister Donner past achteraf stiekem Tweede Kamer notulen aan met het excuus dat dit ‘niet ongebruikelijk’ is. Vervolgens ziet u reguliere media zwijgen en dat vrijsprekende sites er toch over schrijven. Al snel verschijnen er dan op NuJIJ.nl links naar die artikelen die vervolgens na 20 stemmen verdwijnen. Wanneer NuJIJ.nl een artikel opzichtig verwijdert (dit kunt u nalezen op Vrijspreker.nl) kunt u zelf op Google News onderzoeken hoe dit onderwerp wordt behandeld in de media. Wat men dan tegenkomt, zijn meestal geen hits, hits naar alternatieve nieuwsbronnen of een klein aantal zeer korte. Korte artikelen die meestal ergens achterin de krant in de marge stonden. Men zou kunnen stellen dat het in dat geval toch goed is dat er aandacht aan wordt besteed, maar een belangrijk begrip voor een censor is ‘plausibele ontkenning’. Door er toch een beetje aandacht aan te besteden, is het daarna normaal te zeggen dat het wel behandeld is; dat weinig mensen het hebben gelezen is dan niet relevant.

Wikipedia
Wikipedia is ook door de mand gevallen als objectieve bron van informatie. Dankzij Wikiscanner (zie PC-Active 209, pagina 68) blijkt dat veel bedrijven en instanties pagina’s op een bepaalde manier hebben verdraaid en kritische informatie verwijderen. Met Wikiscanner kunt u nu zelf zien welke bedrijven en overheidsinstanties aan welke artikelen hebben zitten sleutelen. Binnenkort belooft Wikipedia te komen met een kleurensysteem dat is geÔnspireerd op Wikiscanner. Oude informatie wordt groener en nieuwe informatie is rood. In die speciale ‘history’-stand zou Wikipedia ook recent verwijderde teksten laten zien in hun juiste kleur. Op die manier zou de gebruiker heel snel kunnen zien welk gedeelte van het artikel betrouwbaar is. Een ander probleem op Wikipedia zijn moderators die de encyclopedie zonder pardon censureren. Zo mag er op de Wikipedia pagina’s van Maxime Verhagen, Bert Koenders en Jaap de Hoop Scheffer niet worden vermeld dat deze mensen op een geheime Bilderbergconferentie zijn geweest. Ook op het profiel van de oprichter van de conferenties, Prins Bernard, mag geen vermelding van de conferentie worden gemaakt. De opmerking ‘In 2004 was Bert Koenders aanwezig op een Bilderberg-conferentie in ItaliŽ’ is volgens de moderators een complotachtige opmerking. Dit is echter gewoon de vermelding van een belangrijk feit. Op Bilderberg verschijnen de belangrijkste wereldleiders als president Bush en Angela Merkel: duidelijk een belangrijk moment in de carriŤre van de heer Koenders. Ik heb zelf mogen ondervinden hoe het plaatsen van een dergelijke zin op de profielpagina’s van deze heren onherroepelijk leidt tot een permanente ban op Wikipedia. Ik ben niet de enige die zich hieraan ergert. Op Hetvrijevolk.com vindt u verschillende verhalen van mensen die feiten niet op de online-encyclopedie krijgen gepubliceerd. De censors zijn zo alert dat er vaak binnen luttele minuten wordt gecensureerd, zodat uw aanpassing door niemand wordt gezien. [kun je voorbeelden laten zien van een pagina op Wikipedia waarop die wijzigingen zijn weggehaald? Bijvoorbeeld bij de bewerkgeschiedenis of drie pagina’s (geen vermelding, wel vermeld, weggecensureerd) naast elkaar waarop je eventueel de tijd ziet?]

Lokaal nieuws
Lokale kranten en omroepen hebben een kleiner bereik en zijn vaak nog niet of minder gecensureerd en dat valt op. Zo zat ik onlangs op de zender L1 het Journaal van Limburg te bekijken waarin op een Limburgse boerderij een duidelijke verdenking van MKZ was geconstateerd. Er werd gefilmd op de bewuste boerderij en ik zag zieke dieren met het schuim in de bek staan. Ik schakelde over naar het gewone Journaal voor meer informatie. Dat berichtte dat de ziekte alleen in Engeland was vastgesteld en dat er absoluut geen sprake was van een uitbraak in Nederland.

Een ander voorbeeld: In de Volkskrant van 6 juli stond een kort spottend artikeltje over het feit dat honderden inwoners van dorpen in Groningen vreemde lichtbollen in de lucht hebben gezien. In de lokale kranten waren de artikelen voorpaginanieuws en voorzien van foto’s, interviews en speculatie. De lokale kranten in die omgeving berichtten allemaal meerdere keren over dergelijke incidenten. Ze moeten wel, want er zijn in Groningen hele dorpen die de objecten in de lucht hebben gezien, honderden mensen die zich afvragen wat er aan de hand is. Het enige persbureau dat hier serieus mee omgaat is SOPN: Het Soeverein Onafhankelijk Persbureau Nederland, een stichting van Anton Teuben. Deze stichting organiseert een meldpunt, nieuwssite Niburu.nl en bijeenkomsten zodat mensen toch hun verhaal kwijt kunnen. Ik ben ook eens op zo’n bijeenkomt geweest en het is bijzonder om getuigen van deze fenomenen te ontmoeten en lokale kranten van de afgelopen maanden te zien koppen over deze vreemde lichten. Ik zeg niet dat er nu buitenaards leven is ontdekt, want het is heel goed mogelijk dat mensen zich stonden te vergapen aan de nieuwste speeltjes van de luchtmacht of aan een nieuw natuurlijk fenomeen, maar nieuwswaarde heeft het zeker. In Mexico halen dergelijke berichten inmiddels wel op een normale manier het journaal en hopelijk is zoiets in Nederland binnenkort ook mogelijk.

Politiegeweld
Dat censuur leidt tot onderdrukking was maar al te duidelijk op 11 september 2007 bij een demonstratie in Brussel tegen de islamisering. Er werden minstens 20.000 demonstranten verwacht. Alle wegen van en naar Brussel werden bewaakt door politie te motor. Iedere auto waar mogelijk demonstranten in zaten, werd langs de kant gezet. Ook mensen die op Centraal Station aankwamen, werden opgepakt voor een overnachting in de cel. Veel studenten die niets met de demonstratie te maken hadden, zijn opgepakt. In de stad was op iedere kruising politiecontrole waar nog meer mensen werden ingerekend. Op het plein waar de demonstratie plaatsvond, waren uiteindelijk zo’n 200 mensen, of liever ‘overlevenden’. Hier werd Filip Dewinter en een aantal omstanders en partijgenoten hardhandig afgevoerd in een politiebusje. De kranten berichtten de volgende dag lacherig dat er een mislukte, kleine demonstratie was van slechts 200 mensen. Wanneer een krant een dergelijk spottend artikel schrijft, gaat dat verder dan censuur: dat is liegen door het weglaten van essentiŽle informatie. Meldingen van het absurde politiegeweld dat door getuigen zelfs werd omschreven als een ‘slagveld’ heb ik in de reguliere media niet gezien. U kunt de ooggetuigenverslagen nalezen op hetvrijevolk.com. Mensen die denken dat dergelijk Amerikaanse toestanden hier niet voorkomen, hebben het duidelijk mis.
Een ander voorbeeld: op een demonstratie tegen de G8 in Utrecht, alweer een halfjaar terug, werden demonstranten direct door de ME afgevoerd nog voordat de demonstratie goed en wel kon beginnen. Deze mensen zijn allemaal een proces aangedaan wegens het niet direct opvolgen van bevelen van de politie. De demonstranten reden te fiets vreedzaam en bellend door de straten van Utrecht. De politie stond vanaf het begin met honderden mensen en busjes klaar om de demonstranten af te voeren. Al deze mensen hebben nu een strafblad. Wederom was er geen enkele krant die hierover heeft bericht. Een laatste voorbeeld: onlangs waren drie studenten van plan om in de binnenstad van Den Haag door middel van folders mensen te wijzen op alternatief nieuws. Met een T-shirt met de tekst ‘Heroverweeg 9/11’, een bord en folders gingen ze de straat op. Om er zeker van te zijn geen problemen te krijgen met de politie hebben de jongens eerst op het gemeentehuis gevraagd of dit toegestaan is. De ambtenaar gaf aan dat je voor het uitdelen van folders geen toestemming hoeft te vragen. Na nog geen tien minuten folderen, verscheen een politieauto. De agent had via de alom aanwezige beveiligingscamera’s de jongen gezien en kwam vertellen dat dit valt onder demonstreren en dat is niet zomaar toegestaan. De agent uitte de bedreiging: ‘Als je weet wat goed voor je is, dan stop je hiermee’. De jongens hebben zelfs nog aangeboden om zonder bord, alleen folders uit te delen. Daarop wist de agent te vertellen dat alleen het dragen van een T-shirt met een dergelijke tekst al niet is toegestaan. Leuk detail is dat nog geen honderd meter verderop mensen folders uitdeelden voor een nieuw product. De jongens zijn afgedropen en hebben het hele verhaal op hun weblog geplaatst.

Ten slotte
Wist u dat er uiterlijk in 2009 verplicht drie vingerafdrukken en een met een speciale camera gemaakte gezichtsscan in het paspoort komen? Wist u dat langs de belangrijkste wegen in Nederland al gezichtsherkenningscamera’s staan? [BRONVERMELDING] Wist u dat er volgens de Algemene Rekenkamer alleen al bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken over een bepaalde periode 5,7 miljard euro zoek is? [BRONVERMELDING] Er zijn zo veel essentiŽle zaken aan de orde dat het niet meer uitmaakt of u links of rechts bent. Mensen die twijfelen over 11 september zouden links zijn, terwijl mensen die zich ergeren aan de islamisering van Nederland rechts zouden zijn. Hopelijk zijn er weinig mensen zijn die vinden dat islamisering een positieve ontwikkeling is of die klakkeloos geloven dat Ali Baba en de veertig terroristen achter de aanslagen van 11 september zitten. We moeten vragen durven stellen en duidelijk maken dat we het over de inhoud willen hebben.

Wanneer minister Hirsch Ballin ons door middel van een geheime lijst van verboden websites dreigt te beknotten, moeten we dat heel scherp in de gaten houden. Waarom moet die lijst er komen? Waarom is de lijst geheim? Wie gaat toezicht houden op de lijst? Wie is er verantwoordelijk voor fouten die deze lijst mogelijk zal bevatten? In het kader ‘Informatie’ vindt u ook een lijst. Een lijst onafhankelijke nieuwssites die nog echt nieuws durven brengen. De lijst is niet compleet en ik raad u aan ook zelf op zoek te gaan naar bronnen die u aanspreken. Wanneer u proeft van het echte nieuws zult u zelf ervaren hoe u wordt bedonderd door de reguliere media.

Lijst onafhankelijke nieuwssites
wijwordenwakker.org
 

[Home] [Behandeling] [Informatie] [Contact]