LOGO

Het Kennis Instituut

Ir. Menno van der Hurk en Elleke E. Kremer

- Home - Behandeling - Informatie - Contact
- Censuur
- Censuur in Nederland
- De Bijen verdwijnen
- Internet 2
- David Icke
- Update

De Bijen verdwijnen: de echte oorzaak.

Den Haag, Aug 2009

In verschillende televisieprogramma’s en krantenartikelen worden de volgende redenen aangedragen voor de verdwijning van de bijen:

• Vervuiling
• Bestrijdingsmiddelen
• Mijten
• Virussen (Bijen AIDS)
• Weersomstandigheden
• Beren

Geen van deze redenen kan afdoende verklaren wat de oorzaak is van de recente verdwijning. De meeste zaken op het lijstje zijn niet van de laatste tijd.
Het is aannemelijk dat iets dat recentelijk veranderd is verantwoordelijk is. Veranderend klimaat verklaart echter niet waarom er ook bij goede weersomstandigheden bijen verdwijnen. National Geographic wil ons doen geloven dat bijen uitsterven door een nieuw virus.

Een virus kan nooit zorgen voor honderd procent sterfte onder volwassen bijen in een gezonde kolonie. Er zouden dan altijd een paar bijen het virus overleven. Een virus verklaart ook niet waarom jonge bijen en de koningin niet ziek worden. Ten slotte zouden er bij een uitbraak van een virus overal zieke en dode bijen te vinden moeten zijn, en die zijn er niet.

Er zijn twee mogelijke oorzaken die nooit in de media worden behandeld: UMTS straling en het genetisch manipuleren van gewassen. Dit zijn beide voor de hand liggende oorzaken omdat beiden recentelijk zijn geďntroduceerd. Dat UMTS straling de mogelijke oorzaak is van de verdwijning hebben we op Niburu.nl reeds behandeld. In dit artikel richt ik me op genetische manipulatie als mogelijke oorzaak, omdat er steeds meer aanwijzingen zijn dat dit ook een hele belangrijke rol speelt in de verdwijning. Planten worden tegenwoordig zo gemanipuleerd dat de planten zelf insecticiden produceren. Veel media denken ook dat bepaalde nieuwe bestrijdingmiddelen de oorzaak zouden kunnen zijn. Wat daarbij altijd vergeten wordt is dat deze nieuwe bestrijdingsmiddelen nu worden gebruikt in combinatie met genetisch gemanipuleerde gewassen. Het gewas is zo gemanipuleerd dat het resistent is voor Round-up, het bestrijdingsmiddel. Pas in de afgelopen paar jaar worden genetisch gemanipuleerde gewassen op grote schaal verbouwd. Er is echter geen grote krant of televisieprogramma die deze mogelijke oorzaak ook maar noemt.

Het is aannemelijk dat bijen massaal weg vliegen omdat er simpelweg alleen genetisch vergiftigd voedsel te vinden is in hun directe omgeving. Een boer die een genetisch gemanipuleerd gewas wil laten bestuiven bestelt bij een imker bijen. Een aantal bijenkorven wordt dan geplaatst in de vaak enorme velden met genetisch gemanipuleerde gewassen. Voor de enorme kolonies bijen is er in de wijde omgeving dus geen normaal voedsel te vinden. Nadat een aantal bijen ziek is geworden van het beschikbare gemanipuleerde voedsel is het niet onlogisch om aan te nemen dat de bijen uiteindelijk opzoek gaan naar andere voedselbronnen buiten bereik van de kolonie. Hierbij vertrekken ze uiteindelijk massaal naar plekken waar wel voedsel te vinden is en zijn zo gedwongen de kolonie te verlaten.

De volgende feiten versterken het idee dat genetisch gemanipuleerde gewassen de boosdoener kan zijn:

• Het probleem komt vooral voor in Amerika, inmiddels is daar meer dan 60% van alle gewassen genetisch gemanipuleerd: het is dan logisch dat het probleem daar begint.
• In landen waar weinig genetisch gemanipuleerde gewassen groeien, zoals Nederland, speelt dit probleem niet
• Landen die nu langzaam beginnen met het aanplanten van genetisch gemanipuleerde gewassen, zoals Spanje, zien nu ook het probleem met de bijen ontstaan.
• Biologische imkers in Amerika hebben totaal geen last van verdwijningen.
• Het verklaart waarom bijen verdwijnen en er geen dode bijen te vinden zijn. De Bijen eten niet van het gentech gewas en zijn simpelweg verdwenen, opzoek naar voedsel.
• Onderzoekers hebben een verzwakt immuunsysteem aangetroffen bij bijen: Het voedsel van de bijen is hiervan een voor de hand liggende oorzaak. Ook ondervoeding kan een verzwakt immuunsysteem veroorzaken.
• Onderzoekers hebben volgens deze National Geographic documentaire zelfs ondervoedings-verschijnselen waargenomen bij bijen: dit duidt erop dat de bijen niet tot nauwelijks eten van de genetisch gemanipuleerde nectar om uiteindelijk bijna dood van de honger weg te vliegen van de kolonie.

Genetisch vergiftigd voedsel is een voor de hand liggende oorzaak en verklaart vrijwel alle aspecten van het huidige probleem. Wetenschappers staan voor een raadsel maar kijken niet eens naar deze mogelijke oorzaak. Het zal dus nog wel even duren voordat de wetenschap dit "raadsel" weet te ontrafelen.

[Home] [Behandeling] [Informatie] [Contact]

 

Bijen