LOGO

Het Kennis Instituut

Ir. Menno van der Hurk en Elleke E. Kremer

- Home - Behandeling - Informatie - Contact
- Censuur
- Censuur in Nederland
- De Bijen verdwijnen
- Internet 2
- David Icke
- Update

Informatieoorlog op internet

Den Haag, okt 2011

Alternatieve media gaan tegen de stroom in

De mainstream media verliezen elk jaar weer een stukje terrein. Zeker op internet kunnen steeds meer alternatieve nieuwsbronnen worden aangeboord. En dan blijkt dat u veel zaken ook van een heel andere kant kunt bekijken. De informatieoorlog anno 2011.

Onlangs zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton: “Er woedt een informatieoorlog en wij zijn die oorlog aan het verliezen.”[1] Ze heeft helemaal gelijk. Er worden dan wel dagelijks vanuit het Witte Huis ‘talking points’ verspreid die klakkeloos worden overgenomen in alle reguliere nieuwsprogramma’s. Maar een heel ander geluid is te horen op een steeds groter wordend aantal alternatieve media op internet. Er woedt een ware oorlog om uw aandacht en de reguliere media beginnen hun grip te verliezen. Aan de hand van een aantal ondergeschoven nieuwsfeiten wil ik u een heel ander beeld van het nieuws laten zien.

Nep-Twitter-accounts
Gelooft u het sprookje van de ‘Arabische Lente’: alle landen in het Midden Oosten kennen één voor één ‘spontane’ revoluties, waarna het Westen ‘vrije’ verkiezingen kan organiseren? In werkelijkheid blijken de rebellen keer op keer te zijn opgericht door de Amerikaanse inlichtingendienst CIA [2]. De Twitter-revoluties worden geleid vanuit cybercenters in het Westen, met duizenden nep-Twitter-accounts [3]. Er is dus weinig spontaans aan.
En ook de link met het fundamentalisme wordt doodgezwegen. De rebellenleider in Libië: “Zeker 25 van mijn strijders hebben banden met Al-Qaida, maar het zijn goede moslims.” [4].
Als zo’n land niet in een burgeroorlog uiteenvalt, kan de Moslimbroederschap vervolgens via ‘vrije’ verkiezingen aan de macht komen [5]. Als u zich realiseert dat ook deze fundamentalistische beweging door de CIA is opgezet [6], hebt u de rode draad te pakken.
Maar geen reguliere krant zal deze feiten op een rijtje zetten, zodat u het verband kunt zien. Dit gebeurt aan de andere kant wel volop in alternatieve media. Alternatief zijn deze media eigenlijk al niet meer te noemen, want de grootste nieuwssite ter wereld is inmiddels van Matt Drudge [7] en niet van Rupert Murdoch. Ook de journalist Alex Jones [8] bereikt dagelijks twee miljoen mensen en Adam Curry [9] doet het met zijn vijfhonderdduizend luisteraars evenmin slecht.

Adam Curry en de mainstream
Adam Curry, voormalig diskjockey bij Veronica, maakte in 2008 het nieuwsprogramma Your Wake up call bij radiozender Arrow. Deze uitzendingen vonden doorgang totdat Curry journalist Micha Kat in zijn uitzending haalde. Kat kwam vertellen over beschuldigingen van kindermisbruik tegen een topambtenaar van Justitie [10]. Alleen Panorama en de Gaykrant hebben uitgebreid over deze zaak bericht, maar de andere mainstream media zijn tot voor kort niet verder gekomen dan vage toespelingen. Na deze uitzending bij Arrow verscheen de podcast van die dag anders dan gebruikelijk niet op het internet. Een paar weken later werd Arrow in zijn geheel overgenomen door een ander bedrijf en werd Curry aan de kant gezet. Intussen heeft Adam samen met John C. Dvorak een doorstart met zijn programma op het internet gemaakt.

Wag the dog

Terwijl onze media het feest van de overwinning op het Groene Plein in Tripoli vieren, vragen Adam Curry en John Dvorak zich af waarom de rebellen in de lucht schieten. Het lijkt wel of ze dat speciaal voor de camera doen. Het is in tijden van oorlog vreemd om dure ammunitie te verspillen als de strijd nog niet voorbij is. De vergelijking wordt direct getrokken met de film Wag the Dog met Robert De Niro en Dustin Hoffman. In deze moderne klassieker uit 1997 ‘produceert’ een Hollywood-regisseur een oorlog, waarbij alle beelden in scène worden gezet.
Het valt Curry, die heel wat weet van tv-producties, direct op dat een aantal zaken niet klopt op de beelden van het feest. Waar zijn de burgers? Waarom zwaaien mensen met Indiase vlaggen? Waarom ziet het Groene Plein er net iets anders uit dan op historische foto’s van het plein? Feit is dat er een replica van dit plein in India bestaat. Adam en John vragen zich ook af waar al dat siervuurwerk van de rebellen toch ineens vandaan komt.
Wat ook verrassend weinig aandacht krijgt is de genocide onder de zwarte burgerbevolking in Libië. Onder de Afrikaanse immigranten had Kaddafi veel aanhangers. Nu wordt iedereen met een donkere huidskleur rücksichtloos geëxecuteerd of in de gevangenis gegooid [11].
De censuur in de mainstream media was het duidelijkst voelbaar toen de strijd om Tripoli begon. Dit was dan ook het hoogtepunt van de oorlog. Een opvallend eerlijk verslag was te zien op Russia Today. Die nieuwszender had verschillende mensen ter plaatse, die verslag uitbrachten over de constante bombardementen van de Navo op burgerdoelen. Er werd melding gemaakt van een heftige strijd en veel doden, ook aan de kant van de rebellen.
Schakelen we echter over naar nieuwszender Al Jazeera, dan zien we een plein met feestende mensen in Bengazi. Ze vieren de overwinning op Kadaffi. Er wordt aan verschillende ‘verslaggevers’ die in de menigte staan, gevraagd hoe vrolijk de mensen zijn. Nou, die zijn allemaal heel vrolijk: moet je ze horen. Er staat een enorm scherm op datzelfde plein met de uitzending van Al Jazeera: de cirkel van manipulatie is rond. Ditzelfde feest was ook veelvuldig te zien op de Nederlandse televisie.
Terug bij Russia Today zien we een interview met één van de journalisten in het Rixos Hotel in Tripoli [12]. Hij vertelt dat hij door Britten is bedreigd. Als hij durft te spreken over Al-Qaida en de banden die veel rebellen hebben met deze terreurorganisatie, zou hij worden vermoord. “Dit zijn geen echte journalisten hier in dit hotel,” meldt de verslaggever.
Ondertussen gaan de maanden van ‘Kadaffi valt binnen enkele dagen, hooguit weken’ over in de wekenlange ‘Kadaffi valt binnen enkele uren’. Bij de strijd om ‘de laatste bolwerken’ van de Libische leider wordt steeds gezegd dat zijn aanhangers een week de tijd krijgen om zich vreedzaam over te geven. Iedere week van ‘uitstel’ betekent dat de Navo-bombardementen een week langer kunnen doorgaan. In zo’n situatie is het absurd om van ‘vreedzame overgave’ te spreken, maar ditmaal hebben de Westerse media geen oog voor de mensenrechten.

Russia Today
In de Nederlandse media is de vermeende censuur in Rusland een geliefd thema. Maar in dit land worden juist feiten en opinies geuit die in het Westen in de doofpot belanden. U wordt echter wijsgemaakt dat wanneer u toevallig inschakelt op Russia Today, u toch alleen maar leugens zult horen. In feite krijgt u interviews te zien krijgt met echte historici, zoals Webster Griffin Tarpley, economen die de huidige depressie wel zagen aankomen zoals Gerald Celente [13] of Paul Craig Roberts en zelfs een integraal interview met Saif Al-Islam, de zoon van Kadaffi [14]. Die laatste heeft in het Westen gestudeerd en spreekt perfect Engels.

5.4.15  Saif
Webster Tarpley: nonconformistisch denker en Saïf Al-Islam


Opwarmingsonzin
Naast censuur rond de beginnende wereldoorlog in het Midden-Oosten is er schrikbarende manipulatie rond de theorie dat CO2 zou zorgen voor opwarming van de aarde. Als u bekend bent met de levenscyclus weet u dat de nieuwe belasting op koolstofdioxide een belasting is op ademhalen en verbranding in het algemeen.
Even wat feiten: de dampkring bestaat voor 99 procent uit waterdamp [15]. Klimatologen zagen waterdamp, met zijn wolkvorming, tot voor kort dan ook als het belangrijkste broeikasgas. Door middel van vreemde manipulatie met cijfers [16] is dat nu CO2 geworden. Klimaatwetenschappers negeren alle metingen voor 1870, terwijl deze data wel met een foutmarge van drie procent accuraat is. Daarnaast worden er veel meetpunten gebruikt die dicht bij bebouwing liggen, waardoor een scheef beeld ontstaat van opwarming. Gegevens uit meer afgelegen gebieden worden genegeerd en sommige meetstations worden daar zelfs opgeheven. De data die Rusland in Siberië heeft verzameld, worden zelfs in z’n geheel niet meegenomen, net zo min als metingen van satellieten.
Een ander problematisch feit: negentig procent van het op aarde aanwezige koolzuur is niet door de mens geproduceerd. De meeste CO2 komt van vulkaanuitbarstingen, bosbranden en rottend organisch materiaal zoals bladeren. Alleen de uitbarsting van Krakatau in Sumatra in 1883 produceerde meer CO2 dan de mensheid in zijn gehele bestaan. Daarnaast spuwen veel vulkanen continu koolstofdioxide de atmosfeer in, jaar in jaar uit, ook als er geen grote uitbarsting is. De echte historische data laten zien dat CO2-concentraties in het verleden veel hoger waren dan nu het geval is.
De zogenaamd wetenschappelijke feiten over dit onderwerp zijn afkomstig van het Intergovernmental Panel on Climate Change. Dit is een verzameling wetenschappers met politieke motieven die achter opwarmingsverhaal staan. De organisatie loopt echter leeg. Het IPCC begon ooit met tweeduizend ondertekenaars en is inmiddels geslonken tot minder dan duizend namen. Echte klimaatwetenschappers hebben de grootste moeite om hun naam van die lijst af te krijgen en moeten hiervoor zelfs rechtszaken voeren [17].

swindle
Een dissidente stem


Slechte voorspellingen
Het Nederlandse KNMI, groot aanhanger van de CO2-theorie, verbetert continu de weermodellen aan de hand van zijn nieuwste inzichten rond het klimaat. Indien de modellen de waarheid zouden benaderen, zouden de voorspellingen steeds accurater worden. Maar tot ergernis van veel mensen lukte het deze zomer keer op keer niet om zelfs het weer voor de volgende dag goed te voorspellen. De driedaagse voorspelling was helemaal een chaos.
Er zijn ook klimaatwetenschappers die de zon gebruiken als belangrijkste motor achter het weer. Eén van hen is Piers Corbyn, die weersvoorspellingen [18] voor de komende maanden en zelfs jaren verkoopt. De historische juistheid van zijn weerberichten ligt op 85 procent en dat is significant hoog. Dit terwijl het KNMI bij hoog en laag blijft volhouden dat het weer niet verder dan tien dagen is te voorspellen.
Het Britse Channel 4 heeft een documentaire uitgebracht genaamd The Great Global warming Swindle, waarin tientallen klimaatwetenschappers, onder wie Piers, aan het woord komen over de CO2-manipulatie. Het meest prangende voorbeeld van bedrog is de grafiek die Al Gore in zijn eigen documentaire An Inconvenient Truth had laten zien. Hierin werd de samenhang tussen de CO2-concentratie en de temperatuur op aarde over duizenden jaren weergegeven. Inderdaad is het zo dat wanneer de temperatuur stijgt, vervolgens ook de CO2-concentratie door de verhoogde biologische activiteit toeneemt. Maar volgens Gore is het precies andersom: een hogere koolzuurconcentratie zorgt voor de opwarming van de aarde.

Climategate, zoals de massa aan uitgelekte mails van klimaatwetenschappers wel wordt genoemd, heeft ervoor gezorgd dat dit hele web aan manipulatie en vervalste data aan het licht kwam. Op het Journaal wordt nog regelmatig gezegd dat er echt niets in die e-mails stond dat duidt op manipulatie. Dat u de berichten ook zelf kunt downloaden en bekijken, wordt er nooit bij verteld [19]. Ook hier biedt internet de mogelijkheid om kennis te nemen van afwijkende standpunten.
En dan nog de vraag: zelfs als koolstofdioxide dit uiterst gevaarlijke gas zou zijn, wat heeft het dan voor zin om CO2-belasting aan bedrijven van Al Gore te betalen? Veel van deze ondernemingen blijken helemaal niet rendabel en bestaan uit niets dan manipulatie [20]. Wat heeft het voor zin om eenvoudige gloeilampen te vervangen door gevaarlijke kwikhoudende [21] spaarlampen? Wat heeft het voor zin om een windmolen neer te zetten die meer energie kost om te bouwen en te onderhouden dan hij ooit zal opleveren [22]? Er zijn enorme belangen gemoeid met deze nieuwe duurzame economie, van subsidie op auto’s, via groene energie tot duizenden nieuwe ‘duurzame’ projecten.
Inmiddels hebben de aanhangers van de klimaatzwendel zelf ook het internet ontdekt. Een heel netwerk aan ‘sceptische’ websites is uit de grond gestampt. Daarop staan opmerkelijke zinnetjes als: “Wat de wetenschap zegt…” Alsof ‘de’ wetenschap met één stem spreekt. Iedere wetenschapper weet dat iedere theorie altijd kan worden uitgedaagd en weerlegd. Er is slechts één wetenschappelijk argument tegen een theorie nodig om deze naar de prullenbak te verwerpen.

Rode pil
De Westerse mainstream media laten één beeld van de wereld zien. De werkelijkheid wordt door een ideologische filter gehaald, en wanneer dat niet genoeg is, worden gebeurtenissen in scène gezet. Ondertussen moeten we vooral naar het internet gaan om afwijkende stemmen te horen. Journalisten als Micha Kat en Alex Jones zijn niet (meer) welkom in de mainstream media, omdat ze ervoor kozen om de rode pil uit The Matrix te slikken. Deze dissidenten worden vaak weggezet als gekken, maar dat ze een deuk slaan in de eenvormige propaganda van de gevestigde orde, is een feit. Terwijl het steeds slechter gaat met papieren kranten en het wantrouwen tegen de publieke omroep toeneemt, blijft er een grote behoefte aan nieuws. Zolang de massamedia niet op deze behoefte zullen inspelen, zal het internet het belangrijkste front in deze informatieoorlog blijven.


 
 Informatie
[1] http://rt.com/news/information-war-media-us/
[2] http://wsws.org/articles/2011/mar2011/hift-m30.shtml
[3] http://www.youtube.com/watch?v=S1l5Hc36_1A
http://blogs.computerworld.com/17852/army_of_fake_social_media_friends_to_promote_propaganda
[4] http://www.dagelijksestandaard.nl/2011/03/rebellen-libi%C3%AB-geleid-door-al-qaida
[5] http://news.antiwar.com/2011/06/30/us-formally-recognizes-egypts-muslim-brotherhood/
[6] http://www.nybooks.com/articles/archives/2011/mar/10/our-secret-connections-muslim-brotherhood/
[7] http://dudgereport.com/
[8] http://infowars.com/
[9] http://noagendashow.com/
[10] Kats omstreden beschuldigingen staan opgesomd op zijn site: http://www.klokkenluideronline.nl/755 . Inmiddels hebben mainstream media als HP De Tijd en De Pers gepubliceerd over aangiften tegen de topambtenaar, maar veel van Kats beschuldigingen blijven beperkt tot de alternatieve media.
[11] http://news.yahoo.com/libyan-rebels-round-black-africans-130723394.html
[12] http://rt.com/news/tripoli-nato-gunshots-journalist-623/
[13] http://trendsresearch.com/
[14] http://www.youtube.com/watch?v=RpMugPQC4ZY
[15] http://www.nasa.gov/topics/earth/features/vapor_warming.html
[16] http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100020126/
[17] http://video.google.com/videoplay?docid=-5576670191369613647
[18] http://weatheraction.com/
[19] http://wikileaks.info/wiki/Climatic_Research_Unit_emails,_data,_models,_1996-2009/
[20] http://www.energyefficiencynews.com/i/4442/
[21] http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Wetenschap/153329/Kwik-in-spaarlampen-is-gevaarlijk.htm
[22] http://www.telegraph.co.uk/earth/energy/8315304/Wind-turbine-costs-more-than-it-saves.html

[Home] [Behandeling] [Informatie] [Contact]

 

4.4.7